Historia Poręby Spytkowskiej

Leżąca niespełna pięć kilometrów na południowy zachód od Brzeska Poręba Spytkowska jest wsią niemal zupełnie nieznaną. Mało kto też wie, że wtulona w niewielką dolinę Pogórza Wielickiego istniała już w XIII wieku, a w początkach wieku XIV należała do komesa Spicimira, późniejszego kasztelana krakowskiego, założyciela miasta Tarnowa.

Prawdopodobnie już wtedy była wsią parafialną z własnym kościołem, należącą wraz z ówczesnym Brzeżkiem (Brzeskiem), Jasieniem, Dębnem, Szczepanowem i innymi wsiami do dekanatu w Tarnowie Małym czyli dzisiejszym Tarnowcu. Za sprawą też Spicimira Leliwity król Kazimierz Wielki przeniósł ją z prawa grodzkiego na magdeburskie. Do potomków jego- panów na Melsztynie należała jeszcze w początkach XVI w i dopiero w 1512 roku ostatni z nich – Jan Melsztyński, zbierając środki na podróż do Ziemi Świętej sprzedawał ją swemu teściowi Pawłowi Czernemu wraz z innymi wsiami klucza brzeskiego. Później przeszła w posiadanie Stanisława Lasockiego z Brzezin.

Etymologia – pochodzenie nazwy:

Nazwa naszej miejscowości ma dwa człony. Pierwszy „Poręba” wziął się od tego, że na terenie naszej miejscowości było bardzo dużo lasów. Zaczęto je powoli wyrębywać a wycięcie w dawnych czasach nazywano „poręba”. I tak powstał pierwszy człon. Druga część nazwy „Spytkowska” pochodzi od imienia założyciela naszej miejscowości Spytka z Melsztyna. Jak głosi legenda Spytko ze swoją żoną Jagienką zamieszkali w tej wsi. A na uczczenie Spytka z Melsztyna do Poręby dodano Spytkowska i tak powstała nazwa Poręba Spytkowska.

 

Współcześnie:

Poręba Spytkowska to wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego. Jej powierzchnia to 14,88 km2. Liczba mieszkańców wynosi 2500 (dane z 2008r).